Modern Compliance

Modern Compliance

Tänä päivänä perinteinen compliance – laadun ja riskienhallinta, vaatimustenhallinta – ei enää riitä: vastuullisuus ja liiketoiminnan eettinen kestävyys on yhä kriittisempi osa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Kutsumme tätä nimellä modern compliance. 

Vaatimusten määrä kasvaa jatkuvasti  

Yrityksiin kohdistuvien lakien, vaatimusten ja standardien määrä kasvaa jatkuvasti, ja myös rikkomuksista seuraavien sanktioiden summat nousevat. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka toimivat useilla markkinoilla. Epäonnistumiset ovat yhä julkisempia sosiaalisen median vaikutuksesta.

Vastuullisuus – ympäristö, sosiaaliset kysymykset ja hyvä hallinto – on keskeistä ja kriittistä. Sen osalta odotukset nousevat jatkuvasti. Vastuullisuus ei voi olla viestintää vaan kertomus arjen konkreettisesta tekemisestä koko organisaatiossa. Vastuullisuusvaatimusten täyttäminen vaikuttaa muun muassa yritysten rahoitukseen. Meillä NordCheckillä on yksi tavoite: auttaa yritystäsi toimimaan oikein – ja niin, että tämä voidaan näyttää milloin hyvänsä.

Edut ja hyödyt 

Modern Compliance tulisi olla osa strategiaa ja osa yrityksen johtamista, johtamisen väline. Modern Compliance ei ole enää taaksepäin katsomista ja tapahtuneiden virheiden tarkastelua vaan dynaamista ja ennakoivaa työtä, joka on osa yrityksen päivittäistä tekemistä. Compliance on maineen johtamista – se on johdon vastuulla ja keskeinen osa yrityksen arvonluonti.

Kun compliance on hallussa, asiantuntijat voivat keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja pääsevät irti aikaa vievästä käsityöstä. Työstä tulee merkityksellistä ja tehokasta.  

Modern Compliance on yrityksen maineen johtamista – tehokkaasti ja läpinäkyvästi.
Maine on yhä merkittävämpi osa yrityksen arvoa, sen kehittämistä ja turvaamista.

Kun kannat vastuuta yrityksesi tulevaisuudesta…  

• Laadunhallintaa ja compliance-asioita ei jätetä Excel-tiedostojen, yksittäisten pisteratkaisujen ja manuaalisen työn varaan
• Johto voi ajantasaisesti seurata yrityksen riskien, laadun ja vastuullisuusasioiden tilannetta ja reagoida nopeasti ja tehokkaasti
• Monimutkainen ja pirstaleinen malli korvautuu modernilla ratkaisulla, joka turvaa toiminnan yhä vaativammassa toimintaympäristössä jatkossakin

  Strateginen ratkaisu

  Tarjoamme tehokkaat välineet toteuttaa vaatimustenmukaisuutta ja vastuullisuutta tehokkaasti, läpinäkyvästi ja kattavasti. Ratkaisumme kokoaa kaikki vastuullisuuteen, laatuun, säännöksiin ja riskienhallintaan liittyvät tiedot, tehtävät ja dokumentit yhdelle alustalle.

  Tämä paitsi tehostaa toimintaa ja vähentää sääntörikkomuksia ja laatuongelmia, myös parantaa työpaikan kulttuuria, auttaa työntekijöitä keskittymään arvoa luoviin tehtäviin tehottoman hallinnon sijasta ja luo pohjan asiakkaiden vahvalle luottamukselle.

  Kun compliance on hallussa, asiantuntijat voivat keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja pääsevät irti aikaa vievästä tiedon hallinnoinnista ja käsityöstä. Työstä tulee merkityksellistä ja tehokasta. 

  Blogi

  Diversiteetti

  Diversiteetti

  Monimuotoisuus ja arki Diversiteetissä on kyse monimuotoisuudesta työpaikalla. Monimuotoisuus on normista poikkeamista tavalla tai toisella - iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, terveydentilan tai vammaisuuden perustella. Se on...

  Standardien merkitys 

  Standardien merkitys 

  Standardit ovat normeja, joilla luodaan yhteisiä toimintatapoja. Niiden avulla helpotetaan muun muassa laitteiden yhteensopivuutta, parannetaan tasavertaista kilpailua ja samalla helpotetaan elinkeinoelämän ja kuluttajien arkea. Standardointiprosessi on luonut pohjan...

  Pätevyyksien hallinta

  Pätevyyksien hallinta

  Pätevyyksillä tarkoitetaan koulutus- ja muita osaamisvaatimuksia eri tehtävissä. Pätevyyden voisi suppeasti määritellä niin, että se on yhdestä tai useamasta elementistä koostuva koulutus, jota koulutuksen omistava taho kutsuu suorittamisen jälkeen pätevyydeksi....


  NordCheck tarjoaa täyden palvelun compliance-hallintaa yrityksille, jotka tahtovat toimia vastuullisemmin. 

  Osoite

  NordCheck Oy
  Otakaari 5
  FI-02150 Espoo

  Y-TUNNUS
  2873801-5