Modern Compliance

Modern Compliance

Tänä päivänä perinteinen compliance – laadun ja riskienhallinta, vaatimustenhallinta – ei enää riitä: vastuullisuus ja liiketoiminnan eettinen kestävyys on yhä kriittisempi osa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Kutsumme tätä nimellä modern compliance. 

Vaatimusten määrä kasvaa jatkuvasti  

Yrityksiin kohdistuvien lakien, vaatimusten ja standardien määrä kasvaa jatkuvasti, ja myös rikkomuksista seuraavien sanktioiden summat nousevat. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka toimivat useilla markkinoilla. Epäonnistumiset ovat yhä julkisempia sosiaalisen median vaikutuksesta.

Vastuullisuus – ympäristö, sosiaaliset kysymykset ja hyvä hallinto – on keskeistä ja kriittistä. Sen osalta odotukset nousevat jatkuvasti. Vastuullisuus ei voi olla viestintää vaan kertomus arjen konkreettisesta tekemisestä koko organisaatiossa. Vastuullisuusvaatimusten täyttäminen vaikuttaa muun muassa yritysten rahoitukseen. Meillä NordCheckillä on yksi tavoite: auttaa yritystäsi toimimaan oikein – ja niin, että tämä voidaan näyttää milloin hyvänsä.

Edut ja hyödyt 

Modern Compliance tulisi olla osa strategiaa ja osa yrityksen johtamista, johtamisen väline. Modern Compliance ei ole enää taaksepäin katsomista ja tapahtuneiden virheiden tarkastelua vaan dynaamista ja ennakoivaa työtä, joka on osa yrityksen päivittäistä tekemistä. Compliance on maineen johtamista – se on johdon vastuulla ja keskeinen osa yrityksen arvonluonti.

Kun compliance on hallussa, asiantuntijat voivat keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja pääsevät irti aikaa vievästä käsityöstä. Työstä tulee merkityksellistä ja tehokasta.  

Modern Compliance on yrityksen maineen johtamista – tehokkaasti ja läpinäkyvästi.
Maine on yhä merkittävämpi osa yrityksen arvoa, sen kehittämistä ja turvaamista.

Kun kannat vastuuta yrityksesi tulevaisuudesta…  

• Laadunhallintaa ja compliance-asioita ei jätetä Excel-tiedostojen, yksittäisten pisteratkaisujen ja manuaalisen työn varaan
• Johto voi ajantasaisesti seurata yrityksen riskien, laadun ja vastuullisuusasioiden tilannetta ja reagoida nopeasti ja tehokkaasti
• Monimutkainen ja pirstaleinen malli korvautuu modernilla ratkaisulla, joka turvaa toiminnan yhä vaativammassa toimintaympäristössä jatkossakin

  Strateginen ratkaisu

  Tarjoamme tehokkaat välineet toteuttaa vaatimustenmukaisuutta ja vastuullisuutta tehokkaasti, läpinäkyvästi ja kattavasti. Ratkaisumme kokoaa kaikki vastuullisuuteen, laatuun, säännöksiin ja riskienhallintaan liittyvät tiedot, tehtävät ja dokumentit yhdelle alustalle.

  Tämä paitsi tehostaa toimintaa ja vähentää sääntörikkomuksia ja laatuongelmia, myös parantaa työpaikan kulttuuria, auttaa työntekijöitä keskittymään arvoa luoviin tehtäviin tehottoman hallinnon sijasta ja luo pohjan asiakkaiden vahvalle luottamukselle.

  Kun compliance on hallussa, asiantuntijat voivat keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja pääsevät irti aikaa vievästä tiedon hallinnoinnista ja käsityöstä. Työstä tulee merkityksellistä ja tehokasta. 

  Blogi

  CSRD – mitä on luvassa?

  CSRD – mitä on luvassa?

  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tarkoittaa yritysten kestävyysraportointidirektiiviä, joka liittyy kestävän kehityksen tietojen julkistamiseen. Yritysten kestävyysraportointia tulevat koskemaan uudet säännöt. CSRD tulee voimaan 1.1.2024 alkaen...

  Kyberturvallisuuden säännöt

  Kyberturvallisuuden säännöt

  Otetaanpa heti ensimmäisenä esiin yksi kyberturvallisuuden suurimmista totuuksista; teknologia ei ole ongelma, vaan sitä käyttävät ihmiset ovat ongelma. Jotkut väittävät, että teknologia on virheellistä, tai että siitä voi tulla virheellistä. Teknologia toimii...

  Pakotteet, seuraamukset & compliance

  Pakotteet, seuraamukset & compliance

  Monikansallisille yrityksille yksi suuri ja kiireellinen haaste on seuraamussäännösten noudattaminen eri lainkäyttöalueilla, joilla ne tekevät liiketoimintaa. Pakotteet muuttuvat globaalisti koko ajan. Yritysten on oltava tietoisia sadoista pakoteluetteloista...


  NordCheck tarjoaa täyden palvelun compliance-hallintaa yrityksille, jotka tahtovat toimia vastuullisemmin. 

  Osoite

  NordCheck Oy
  Otakaari 5
  FI-02150 Espoo

  Y-TUNNUS
  2873801-5