Diversiteetti

Diversiteetti

Monimuotoisuus ja arki Diversiteetissä on kyse monimuotoisuudesta työpaikalla. Monimuotoisuus on normista poikkeamista tavalla tai toisella – iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, terveydentilan tai vammaisuuden perustella. Se...
Pätevyyksien hallinta

Pätevyyksien hallinta

Pätevyyksillä tarkoitetaan koulutus- ja muita osaamisvaatimuksia eri tehtävissä. Pätevyyden voisi suppeasti määritellä niin, että se on yhdestä tai useamasta elementistä koostuva koulutus, jota koulutuksen omistava taho kutsuu suorittamisen jälkeen pätevyydeksi....
Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa hyvää johtamiskäytäntöä. Se on usein taloushallinnon osa, sekä erikseen myös osana laadunhallintaa. Riski on aina jokin epävarmuustekijä (mahdollisuus tai uhka), ja riskit ovat väistämätön osa liiketoiminnan harjoittamista. ...
Raportoinnin merkitys kasvaa koko ajan

Raportoinnin merkitys kasvaa koko ajan

Raportointi on yritystoiminnassa keskeisessä roolissa, sen avulla voidaan tarkastella mitä on tapahtunut. Minkälaiset asiat ovat toimineet ja miten erilaiset toimet ovat vaikuttaneet keskenään. Raportoinneissa usein myös ennustetaa, mitä tulevaisuudessa...