Koronapandemia muuttaa yhteiskuntaamme perustavanlaatuisella tavalla. Liike-elämässä sillä on valtavat vaikutukset yritysten riskienhallintaan ja toimitusketjuihin.

Tähän asti yritysten varautuminen poikkeustilanteisiin on lähinnä tarkoittanut varautumissuunnitelmadokumenttien ylläpitoa. Monissa yrityksissä varautumissuunnitelmia ei ole ollut ollenkaan tai ne eivät ole olleet kattavia. 

Nyt koronan myötä yrityksissä aletaan ymmärtää, että jokaisessa organisaatiossa tulisi olla tarpeeksi kattava varautumissuunnitelma, eikä sekään vielä riitä. Suunnitelmia pitää testata, arvioida säännöllisesti ja harjoitella sen mukaista toimintaa.

Materiaaleilla ja tuotteille etsitään vaihtoehtoisia toimittajia

Jo kriisin alkuvaiheessa huomattiin, että pandemia voi vaikuttaa merkittävästi tuotteiden ja materiaalien saatavuuteen. Nykyisin tuotteiden toimitusketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia ja sen vuoksi kovin haavoittuvia. Koronakriisin aikaan monia tuotteita ei ole voitu valmistaa, koska yhden osan toimitus on pettänyt.

Joillakin aloilla taustalla on myös lakiin perustuva asia nimeltä material compliance. Se tarkoittaa, että jos tuotteen jokin komponentti joudutaan korvaamaan toisella, korvaavan tuotteen täytyy täyttää käyttökohdemaan vaatimukset ja tuotteita koskeva dokumentaatio pitää muuttaa, jotta tuotetta voidaan toimittaa asiakkaille. Tämän vuoksi tuotantoketjuissa ei voida käyttää helposti vaihtoehtoisia materiaaleja tai komponentteja. 

Jatkossa isommat yritykset hankkivat nykyistä useammin ja kattavammin vaihtoehtoisia toimittajia materiaaleille ja tuotteille. Yritykset määrittelevät paljon paremmin, kuka vastaa vaihtoehtoisista toimittajista, yritykset tekevät niitä koskevia sopimuksia etukäteen ja testaavat sellaisia tuotteita, joita vaihtoehtoinen toimittaja kykenee toimittamaan. 

Toimitusketjuun liittyvät standardit nousevat arvoon

Lisäksi myös tavarantoimittajilta edellytetään kattavia varautumissuunnitelmia, joita myös tarkastetaan järjestelmällisesti. Toimittajia vaaditaan tulevaisuudessa osoittamaan ja dokumentoimaan, että ne ovat tehneet oman osuutensa suunnitelmista, testeistä ja tarkistuksista. Erilaisia toimitusketjuun liittyviä standardeja kuten ISO 28002 vaaditaan tulevaisuudessa yhä useammin.

Me NordCheckissä olemme riskienhallinnan ja compliance-toiminnan asiantuntijoita. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joilla hallita lain vaatimuksia, laatua, vastuullisuutta, riskienhallintaa ja jatkuvaa parantamista. Kokoamme tätä toimintaa koskevat tiedot yhteen järjestelmään.

Missä kunnossa teidän organisaationne varautumissuunnitelmat ovat? Ota yhteyttä, sparrailemme mielellämme aiheesta!

Kirjoittajat:

Kai Linnervuo, COO ja NordCheck Oy:n perustaja

Janne Järvenoja, lakimies ja toimitusjohtaja NordCheckissä