Brändin maine on nykyään tärkeämpää kuin koskaan ennen. Deloitten ja Forbesin tutkimusten mukaan mahdolliset mainevahingot on hyvä huomioida yrityksen strategiassa. 

Se sijoittui muiden näkyvien tekijöiden, kuten liiketoimintamallin, kilpailun ja talouden trendien vaikutusten, yläpuolelle. Maailman talousfoorumin tutkimuksen mukaan keskimäärin yli 25 prosenttia yrityksen markkina-arvosta on seurausta suoraan sen maineesta.

Mitä tulee yrityksen mahdollisiin riskeihin, tahriintuneen maineen vaikutusta ei pidä aliarvioida. Tyytymätön asiakas voi saada aikaan esimerkiksi epäeettisestä käytöksestä kertovia otsikoita ja paljon näkyvyyttä. Työntekijä voi käyttää sosiaalista mediaa asiattomasti, mistä on haittaa yrityksen maineelle. Entäpä jos yritykseen kohdistuu tietomurto, josta leviää laajasti tietoa ulkopuolelle? Tällaiset tapahtumat aiheuttavat helposti mainehaittoja.

Sosiaalinen media on kaksiteräinen miekka

Sosiaalisen median käyttö – tai väärinkäyttö – voi olla yritykselle kaksiteräinen miekka. Yritykset luottavat usein sosiaaliseen mediaan keinona sitouttaa asiakkaita. Se nähdään sähköpostia parempana keinona sitouttaa asiakkaita. Tämä oli Harris Poll for Sprout Socialin vuonna 2021 tekemän tutkimuksen tulos. Sosiaalisen median prosenttiosuus on suuri, sillä TV/radiomainonta sitouttaa tutkimuksen mukaan vain 27 prosenttia ja painetut mainokset 24 prosenttia. Johtajista yli 90 prosenttia suunnitteli kasvattavansa sosiaalisen median budjettejaan seuraavien kolmen vuoden aikana, sillä kuluttajat luottavat yhä enemmän sosiaaliseen mediaan saadakseen tietoa brändeistä tai yrityksistä. Kyselyyn vastanneista kuluttajista 35 prosenttia mainitsi sosiaalisen median pääasiallisena keinona oppia uusista tuotteista, palveluista ja brändeistä.

Yritysten tulee myös tarjota resursseja sosiaalisen median tiimeille, joiden täytyy tehokkaasti hallita organisaation brändiä jokaisella alustalla. Yritystarinan kertominen ja kommentteihin vastaaminen vaativat sen, että viestinnästä vastaa osaavat työntekijät, ja yrityksessä on oikeanlaisia teknologiaresursseja. Eri alustoilta tulee todennäköisesti sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja, joihin on osattava vastata asianmukaiseksi. Siksi sosiaalisen median tiimien pienentäminen ei varsinkaan nykyisessä toimintaympäristössä ole järkevää. Sosiaalisen median tiimeille pitäisi päinvastoin antaa enemmän resursseja. 

Toimi ennen kriisiä

Yhä epävarmemmassa maailman taloustilanteessa maineriskit voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten talouteen. Siksi on tärkeää olla valmis hallitsemaan riskejä tehokkaasti. Maineen säilyttäminen on yksi suurimmista strategisista riskeistä, joita yritykset kohtaavat. Yhtiön mainetta tulisikin hallita kuin korvaamatonta omaisuutta.

Usein yritykset huomaavat, että maineriskien hallinta on puutteellista. Reagoimalla uusiin uhkiin yritykset pyrkivät ainoastaan kriisinhallintaan. Vahinkojen rajoittamisen sijaan olisi hyvä olla jo ongelmaa edellä. Painopistettä perinteisistä operatiivisista riskeistä on alettu siirtää strategisempiin riskeihin, kuten brändi-ja maineriskeihin, mikä on nykyisessä toimintaympäristössä järkevää. Maine on luonnostaan aineeton ja tappiot voivat syntyä useampien tapahtumien seurauksena. Vastuu maineriskeistä on viime kädessä organisaation korkeimmalla tasolla. Toimitusjohtajat, talousjohtajat ja hallitus ovat eturintamassa. 

Organisaatiolla on viisi päivää aikaa palauttaa maineensa.

Organisaatiolla on viisi päivää aikaa palauttaa maineensa ennen kuin pysyvä vahinko on tapahtunut. Kriisiviestinnän on siten oltava nopeaa ja sen on tavoitettava kaikki tärkeät sidosryhmät. 

Yksi askel, jonka yritykset voivat ottaa, on edistää mainetta vahvistavaa kulttuuria yrityksen sisällä. Brändiä ja mainetta vahvistavan kulttuurin luominen on ratkaisevan tärkeää etenkin, jos liiketoimintaa tarkastellaan ja siihen kiinnitetään paljon huomiota. Työntekijät voivat auttaa maineenhallinnassa. Maineenhallinnan tärkeydestä onkin oltava tietoinen koko organisaatiossa. 

Sisäistä valvontaa ei myöskään pidä unohtaa, sillä työntekijät voivat aiheuttaa merkittäviä maineriskejä. Tyytymättömät työntekijät voivat aiheuttaa yritykselle kielteistä julkisuutta, jos kommentoivat esimerkiksi töihin liittyviä asioita sosiaalisessa mediassa. Siksi yritysten tulisi varmistaa, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Työntekijöiden tyytyväisyyttä tulisi mitata ja lähtevää henkilökuntaa selvittämiseksi, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Usein on osoitettu, että työntekijät ovat julkistaneet ongelmakohtia vasta kun yritys ei ole reagoinut epäkohtiin, vaikka niistä on kerrottu useita kertoja.

Jos yritykset haluavat tehokkaasti hallita ja lieventää maineriskejään, tarvitaan kattavaa valvontaa. 

Integroitu riskienhallinta voi olla erityisen hyödyllistä

Integroitu riskienhallinta (Integrated risk management, IRM) on joukko käytäntöjä ja prosesseja, joita tukee riskitietoinen kulttuuri ja teknologiat. Tämä parantaa päätöksentekoa ottaen huomioon, kuinka yritys hallitsee riskejä.

Integroitu riskienhallinta voi olla erityisen hyödyllistä, sillä se tarjoaa kokonaisvaltaisemman näkemyksen riskeistä. IRM yhdistää kaikentyyppiset riskit toisiinsa, jotta yritykset voivat ymmärtää, mitä riskejä ne kohtaavat, miten kaikki liittyy toisiinsa ja mitkä organisaation osat vaikuttavat liiketoimintaan. 

Tekoälyn (AI) kaltaiset tekniikat voivat olla avuksi, kun mainetta halutaan hallita. Yritykset eivät voi tietää kaikkea, mitä niiden asiakkaat ajattelevat tai kokevat, mutta tekoäly voi kerätä palautetta, mainintoja ja arvosteluja eri alustoilla, esimerkiksi auttaa torjumaan väärää tietoa, väärennettyjä arvosteluja ja muita ongelmia, jotka ovat maineen hallinnan oma näkemys.

Uusia sosiaalisen median alustoja voi syntyä milloin tahansa. Yritysten tulisi pitää silmällä seuraavaa isoa muutosta ja varautua tarvittaessa nopeasti mukauttamaan maineenhallintavälineitään.

NordCheckin riskienhallinta taipuu hyvin eri osa-alueille ja eri funktioiden käyttöön. 

NordCheckin riskienhallinta taipuu hyvin eri osa-alueille ja eri funktioiden käyttöön. Excel saattaa toimia riskienhallintaprosessin alkutaipaleella, mutta mikäli haluat toteuttaa pitkällä tähtäimellä toimivan riskienhallintasuunnitelman, nousevat Excelin puutteet esiin nopeasti. Yrityksen riskienhallintaprosessin kehittäminen vaatii tueksi tarkoituksenmukaisen työkalun, jolla riskien analysointi ja kartoitus onnistuvat vaivattomasti etenkin kun vastuullisuussääntely vaatii siltä tulevaisuudessa yhä enemmän.

Tuleva Corporate Sustainability Reporting ja Due Diligence -direktiiveihin liittyvät standardit edellyttävät kattavaa ja toimivaa riskien, mahdollisuuksien ja uhkien hallintaa; vastuullisuusvaatimukset kattavat muun muassa edellä mainitut esimerkkiteemat laajasti.