Yrityksille asiakkaat ovat ilmeisen tärkeitä. Suurimmalla osalla yrityksistä on CRM (Customer Relationship Management). CRM tarkoittaa asiakkuuksien hallintaa, ja sen tarkoitus on auttaa yrityksiä luomaan vahvempia asiakassuhteita. Yritykset arvostavat myös tuotantoa, jonka vuoksi niillä on käytössä jonkinlainen ERP (Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä).  ERP on tietojärjestelmä, joka on tarkoitettu toiminan suunnitteluun ja sisältää monia eri osia, kuten tilausten ja varastojen. 

Vastuullisuus ja laatu ovat yrityksille tärkeitä, mutta usein käytössä on Excel, eikä erillistä järjestelmää. Tämä on yksi viesti teeman todellisesta tärkeydestä. FIVA tutki vastuullisuusraportointia ja investointeja. Vastuullisuudesta kyllä puhuttiin, mutta investoinneissa se ei näkynyt. 

FIBS:in Taloudellinen raportointi osana vastuullisuusraportointia -paneeliseminaarissa, syksyllä 2022, viitattiin “tuleviin järjestelmiin”. Uusien standardiluonnoksien tultua julki, alkaa muodostua kuva, kuinka vaativasta kokonaisuudesta on kyse. Siinä missä EPR on ollut välttämätön resurssien hallinnalle, ei vastuullisuudestakaan pian selvitä enää ilman merkittäviä investointeja. 

Keräsimme tähän blogipostaukseen muutamia nostoja vastuullisuusraportoinnin tulevaisuudesta.

Auditoitavuuden ja viranomaisvalvonnan taso

Reguloiduilla aloilla, kuten lääke- ja medical device -puolella, digitaaliset laadunhallinnan ratkaisut ovat olleet jo pitkään arkipäivää. Auditoitavuus ja viranomaisvalvonta edellyttävät laadunhallinnan osalta tasoa, joka ei ole saavutettavissa manuaalisesti. 

Alalla on hyväksytty digitaalisten järjestelmien käyttö ja tarve best practicena. 

Uusi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) on moniulotteinen. 

Kestävyysraportin sisältö määritellään ESRS-standardeissa (European Sustainability Reporting Standards), jotka ovat osa CSRD-direktiiviä. CSRD on lyhenne sanoista Corporate Sustainability Reporting Directive. Kyseisen direktiivin tavoitteena on parantaa ei-taloudellisten tietojen raportointia, sillä raportoinnin taso ei ole aiemmin ollut EU-komission mielestä tarpeeksi korkea. 

Uudet vastuullisuusstandardit ovat vaativia, huomattavan kattavia ja moniulotteisia. Yhdessä yritysten kestävää toimintaa koskevan huolellisuusvelvoitteen (CSDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive) kanssa se tuo vastuullisuuden ja kestävyyden entistä useamman yrityksen työlistalle. 

Raportointistandardit varmistavat kestävän rahoituksen edellyttämien tietojen saatavuuden ja vertailuikelpoisten tietojen raportoinnin. Riskienhallinnan skenaarioiden, uhkien ja mahdollisuuksien kirjaaminen on työlästä. Lisäksi tekniset vaatimukset ja kerättävän tiedon määrä  -1.144 datapointtia – ovat korkeat. 

CSRD ja CSDD lisäävät vaatimustasoa. 

CSRD ja CSDD lisäävät vaatimustasoa niin merkittävästi, että raportoinnista ja vaatimusten hallinnasta ei voi selvitä enää Excelin avulla. Tähän saakka laatu- ja vastuullisuustyötä on voinut kohtuullisesti tehdä Excelillä. Perustellusti on tehty työtä niillä välineillä, jotka on annettu. 

Kestävyystiedot tulee nyt raportoida hallituksen toimintakertomuksessa ja datan tulee olla myös koneluettavassa muodossa. 

Yrityksessä on tiedettävä, millä resursseilla CSRD-ja CSDD -vaatimuksista ja standardeista selvitään. 

Nyt ollaan tilanteessa, jossa vastuullisuusasioista vastaavien henkilöiden on osattava ottaa kantaa ja linjata, millä resursseilla CSRD-ja CSDD -vaatimuksista ja -standardeista voidaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti  hallita. 

Muutaman vuoden päästä on hankala paikka todeta, että olisi pitänyt aloittaa jo aikoja sitten ja nyt ei enää onnistuta. Kannattaa siis olla ajoissa ottamassa selvää vaatimuksista ja linjaamassa, miten toimitaan. 

Pelkästään riskienhallinnan tai toimittajahallinnan uudistaminen vie paljon aikaa. 

Jo pelkästään riskienhallinnan tai toimittajahallinnan uudistaminen vie paljon aikaa, vaikka hankittaisiin vain vastuullisuustematiikan kannalta rajallisia ERM-työkaluja (Enterprise Risk Management) tai toimittajahallinna työkaluja. Jo tällaisen hankinnan lisäksi käyttöönottoon voi mennä vuosi. Uudet regulaatiot ovat paljon laajempi.

NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioitaan monipuolisesti.

NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioita kattavasti. NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu hoitaa muun muassa standardien vaatimat dokumentaatiot ja auttaa tunnistamaan säännösten aiheuttamia vaatimuksia ja valvomaan niitä määrittämällä oikeita valvontapisteitä.

Ratkaisumme ovat modulaarisia, helposti otettavissa käyttöön. Niissä sovelletaan parhaita toimintatapoja ja käyttäjille tuttuja käytäntöjä, rooleja ja laatuvaatimuksia. Ratkaisut voidaan joustavasti sopeuttaa yrityksen toimintatapoihin ja prosesseihin.

Kehitämme ratkaisujamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Otamme huomioon hyvissä ajoin tulevan sääntelyn ja digitalisoitumisen eri compliance-alueilla.

NordCheck patentoi uusia keksintöjä, ja visionäärinen, innovatiivinen lähestymistapamme palvelee asiakkaitamme hyvin myös tulevaisuudessa. Alusta on poikkeuksellisen joustava, ja sitä voidaan helposti laajentaa vastaamaan tulevia sääntelyvaatimuksia.