YK:n turvallisuusneuvosto voi asettaa taloudellisia ja muita pakotteita turvallisuuden ja kansainvälisen rauhan ylläpitämiseksi. Pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion, yritysten tai henkilöiden  kanssa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan, on EU asettanut Venäjälle useita vienti- ja tuontipakotteita, jotka lisääntyvät koko ajan. Pakotteiden noustua suuresti esiin, herättää ne myös paljon kysymyksiä yritysten ja asiakkaiden keskuudessa.

Pakotteita on kahdenlaisia, on pakottavia ja vapaaehtoisia. Ns. vapaaehtoiset tarkoittaa tilannetta, kun vetäydytään vapaaehtoisesti pois markkinoilta tai halutaan pakottavia sanktioita ja pakotelistoja laajemmin vetäytyä yhteistyöstä. Pakottavat tarkoittaa tilannetta, jossa viranomaiset määräävät jonkin tietyn tuotteen / yrityksen pakotelistalle. Esimerkiksi viikolla 11 Tulli ilmoitti, että EU on kieltänyt luksustuotteiden viennin Venäjälle ja aiemmin pakotelistalle on lisätty mm. rauta- ja teknologiatuotteet.

Asiakkaat voivat vaatia yritystä noudattamaan muidenkin maiden, kun vain Suomen ja EU:n listauksia

Yrityksille pakotteiden kattavasta toimeenpanosta voi tulla työläs savotta. Suomen ja EU:n listat ovat pitkiä, satoja, jopa tuhansia. Nyt listat laajenivat koskemaan myös sanktiotujen henkilöiden lähipiiriä. Asiakkaat ja eri markkinat, joilla yritys toimii, vovivat vaatia  yritystä noudattamaan muidenkin maiden, kun vain Suomen ja EU:n listauksia. Näin listat saattavat olla hyvinkin laajoja, niitä on lukuisia, ne muuttuvat jatkuvasti ja listojen ja sanktioitujen henkilöiden määrä kasvaa koko ajan uusien listojen ilmaantuessa. 

Kun yrityksellä on paljon asiakkaita ja etenkin toimittajia/toimittajaketjuja, joissa voi olla henkilöitä ja yrityksiä joukossa. Mikäli pakotelistalla oleva edunsaajan tai hänen lähipiirinsä omistus yrityksessä ylittää tietyn rajan (esim. 30%, joissakin maissa 25%), tämä voi vaikuttaa, onko tietty toimittaja sanktioiden piirissä vai ei. Asiakashallinta saattaa myös edellyttää tiettyä prosessia tunnistaa edunsaajatietoa ja hallita sitä kaikkine muutoksineen.

Muuttuvat pakotelistat ja niiden hallinta

Hankinnoissa kyse taas on toimittajista, joilla on usein omia alihankkijoitaan ja toimittajiaan. Liikkuvia osia on paljon ja tässä kohtaa herää kysymys; miten, missä ja millä tavoin pakotteisiin liittyvää tietoa hallitaan vastuullisesti – tämä koskee sopimuksia, toimittajia tai tiettyjä tuotteita, joissa saattaa kenties olla jotakin ongelmia. On myös kyse siitä, kuinka tämä kaikki tehdään kattavasti ja luotettavasti ja kuinka eteen tulevat ongelmatilanteet käsitellään.

Miten esimerkiksi tulisi toimia, jos toimittajan alihankkija on pakotelistalla; Onko sopimuksessa ehto, jonka perusteella se voidaan purkaa tai vaatia sopimukseen muutosta? Tai ehdoista riippuen, miten tilanteessa toimittaisiin vastuullisesti omien asiakkaiden suuntaan? Onko hyväksyttävää olla toimittamatta tai viivästyä, vaihtaa tuotteita tai jopa komponentteja kokonaan? Jos asiakkaita ja toimittajia molempia on 1000, tuotteita 100 ja maita 20, on arviointien määrä valtava ja pakotelistat muuttuvat koko ajan. Miten tällaisessa tulisi pysyä perässä?

Tämä on tilanne, kun me NordCheckillä astumme kehiin. 

Siirrämme yritysten listat modernin compliancen avulla turvallisempaan muotoon. Hallitsemme tiedon vastuullisesti, hävitämme fyysiset kansiot, vältämme muuten mahdollisesti eteen tulevat ongelmatilanteet sekä ratkomme ajoissa sopimusten pullonkaulat. Pakotteet luovat uuden ulottovuuden ja ratkaisumme osoittavat tehokkuutensa kun erilaiset asiat, dokumentit ja prosessit liittyvät toisiinsa.