Pätevyyksillä tarkoitetaan koulutus- ja muita osaamisvaatimuksia eri tehtävissä. Pätevyyden voisi suppeasti määritellä niin, että se on yhdestä tai useamasta elementistä koostuva koulutus, jota koulutuksen omistava taho kutsuu suorittamisen jälkeen pätevyydeksi. Tyypillisesti tällaisilla pätevyyksillä on myös jokin tietty voimassaoloaika. 

Esimerkiksi lähihoitajan tulee uusia lääkelaskukoe tietyin väliajoin, jotta pätevyys säilyy. Tai yhtälailla tulitöitä tekevällä työntekijällä tulee aina olla voimassa oleva tulityökortti ja hengenpelastajalla tulee olla voimassa oleva ensiapukortti. Laatuorientoituneessa teollisuudessa on erilaisia turvallisuusvaatimuksia, laitteiden käytön koulutuksia ja laatuun liittyviä tehtäviä, ohjeita ja dokumentaatiota, joka pitää osata. Pätevyyksien hallinta ja sen dokumentointi ovat keskeinen osa laadunhallintaa, sekä joillakin aloilla myös lainsäädännön vaatimia. Perehdytykset excelissä ja pätevyydet paperimapissa – se ei enää toimi.

Yritysten pätevyyksien hallinnan haasteeksi voi osoittautua työntekijöihin liittyvän tiedon hajanaisuus. Perehdytykset excelissä ja pätevyydet paperimapissa – se ei enää toimi. Työntekijöiden henkilötiedot sekä perehdytykset olisi hyvä tallentaa yhteen tietoturvalliseen paikkaan, jotta myös yleinen tietosuojalaki (General Data Protection Regulation = GDPR) toteutuu. Helpoiten pätevyyksien hallinta hoituu, kun käytetään jotakin järjestelmää, josta kaikki tarvittavat tiedot pääsee katsomaan yhdestä paikasta.Covid-19 on hyvä esimerkki, kuinka ohjeistukset voivat muuttua jopa päivittäin

Pätevyyksissä tapahtuu usein sekä kehittämistä ja muutoksia, mutta toisinaan myös välittömiä muutoksia toimintatapoihin ja ohjeisiin. Muutokset, sekä tutkittavien tietojen määrä saattavat aiheuttaa yrityksissä harmaita hiuksia. Covid-19 on hyvä esimerkki, kuinka ohjeistukset voivat muuttua jopa päivittäin ja jos yritys toimii, on useita, muutosten hallinta käy erittäin haastavaksi. Kuinka tällaisessa tilanteessa tulisi käydä läpi satojen ihmisten pätevyydet tai tiedot, ellei niitä hallita keskitetysti ja sähköisesti?

NordCheckin ratkaisut tekevät pätevyyksien hallinnasta tehokasta ja kattavaa – ohjeet voivat kohdistua laitteiden käyttöohjeista eri yksiköiden ja roolien vaatimuksiin.

Tarvitessasi apua yrityksesi pätevyyksien hallintaan, käänny rohkeasti meidän puoleemme.

Olemme täällä sinua varten!