Raportointi on yritystoiminnassa keskeisessä roolissa, sillä sen avulla voidaan tarkastella, mitä on tapahtunut. Raportoinnissa usein myös ennustetaan, mitä tulevaisuudessa todennäköisesti tulee tapahtumaan ja annetaan avaimet ennakointiin. Vastuullisuustyössä raportoinnit ovat olleet yksi ohjaava ja keskeinen, koko vastuullisuustoimintaa määrittävä tekijä. Vastuullisuusraportoinnin merkitys kasvaa uuden vastuullisuuslainsäädännön myötä. Uusi vastuullisuuslainsäädäntö velvoittaa suuria yrityksiä tekemään selvitystä heidän sekä alihankkijoiden vastuullisista toimista paljon syvemmin kuin ennen. 

Vastuullisuusraportointia tehdään tälläkin hetkellä, ja näissä noudatetaan esimerkiksi YK:n määritelmää ’Sustainable Development Goals’ tai GRI:tä eli ’global reporting initiativen’ mallia ja sen periaatteita. YK hyväksyi vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat yleismaailmallinen kehotus toimia köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä kaikki ihmiset voisivat nauttia rauhasta ja vauraudesta. 

Euroopan Unionin komissio on äskettäin julkaissut ehdotukset yritysvastuulainsäädännöstä, joka astuu voimaan vuoden 2025 tilikauden alusta. Muutos tulee koskettamaan Suomessa arvioilta 700 yritystä: pörssiyhtiöitä (pois lukien mikroyhtiöt) ja yhtiöitä, joilla kaksi kolmesta seuraavista ehdoista täyttyy: vähintään 250 työntekijää, vähintään 40 M€ liikevaihto tai vähintään 20 M€ tase. Näiden yritysten tulee tilikaudesta 2025 alkaen toimia vastuullisesti ehdotuksen mukaisissa asioissa ja raportoida uuden lakisääteisen yritysten kestävyysraportoinnin standardin mukaisesti.

Raportoinnin rooli

Yrityksillä on usein noudatettavanaan standardeja, ja niihin liittyy management review -raportointia. Näissä raporteissa on tarkoitus selvittää, toimivatko johtamisjärjestelmät tarkoitetulla tavalla ja tuottavatko ne halutut tulokset mahdollisimman tehokkaasti. Se on johdon suorittamaa jatkuvaa ”due diligence” -arviointia, jolla täytetään päivittäisen työn ja säännöllisten virallisten tarkastusten välinen aukko.  Käytössä saattaa olla myös Power BI tai vastaava ’Business intelligence’ -raportointi, jolla tarkoitetaan menettelyä ja teknistä infrastruktuuria, joka kerää, tallentaa ja analysoi yrityksen toiminnan tuottamaa tietoa. BI on laaja termi, joka kattaa tiedonlouhinnan, prosessianalyysin, suorituskyvyn vertailuanalyysin ja kuvailevan analytiikan.

Eri raportointimallien kehityksen avulla, sekä näiden yhdistäminen helpottaa vastuullisuusraportointia ja rakentaa siitä aina vain enemmän ajantasaisempaa. Tulevaisuudessa eri raportointitavat tulevat vahvasti yhdistymään toisiinsa, kuten riskien- ja laadunhallinta, compliance- ja vastuullisuus-raportoinnit. Näiden raporttien yhdistäminen helpottaa johtoa saamaan jatkuvasti ajantasaista tietoa toiminnasta ja linkittää samalla taloushallintoon.

Raportinti linkittyy vahvasti myös strategiatyöhön ja yrityksen strategian toteuttamiseen. Etenkin vastuullisuuskysymykset linkittyvät yhä vahvemmin osaksi yrityksen arvoja, tavoitteita ja strategiaa. Kun vastuullisuudesta tulee raportoida kattavasti, kyse on samalla keskeisestä strategian osa-alueesta; sen pitää olla relevanttia, oikeaa ja ajantasaista. 

Me NordCheckillä pystymme auttamaan sinua pääsemään alkuun!