Automatisoidut ratkaisut huipputeknologialla

Ratkaisut

NordCheckin Compliance-ratkaisut pohjautuvat johtavaan sisällönhallinnan teknologiaan. Kaikkien sovellusten hallinta onnistuu samalla alustalla.

NordCheck kehittää paketoituja, modulaarisia ratkaisuja. Ratkaisut tehostavat merkittävästi eri alojen sääntelyn soveltamista ja toimivat oikealla tavalla (best practice, GxP). Lisäksi modulaaristen ratkaisujen toimitus on nopeaa ja tehokasta.

NordCheckin ratkaisujen tarjoama lisäarvo

 • Compliance – reputation – value
 • Vapauta aivot toistuvista ja manuaalisista leikkaa-liimaa rutiineista luovaan asiakkaiden ongelmanratkaisuun ja myynnin kasvattamiseen.
 • Säästä aikaa toistuvista ja päällekkäisistä tehtävistä.
 • Vältä virheitä automatisoimalla compliance-prosessi ja estä maineen ja arvon menetys.

Vaatimusten kattava hallinta ja niiden toteutus tehokkaasti mahdollistaa vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ajantasaisesti ja välittömästi.

 

Näissä tilanteissa voimme auttaa:

Auditointien hallinta

Ei enää auditointeja epävarmasti nojaten Excel-taulukoihin tai tekstidokumentteihin – ratkaisu on NordCheckin Audit Management. NordCheckin uusi menetelmä tuo ennenäkemätöntä tehokkuutta auditointiin ja sertifiointiin (patent pending).

Sovellus kattaa:
 • Auditointisuunnitelmat
 • Auditointitapahtumat
 • Löydökset
 • Löydöksiin liittyvät korjaavat/estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Suositukset ja johtopäätökset
 • Auditointien raportoinnin automatisointi
 • Vilkaisunäkymät auditointitapahtumiin ja suosituksiin
 • Auditointien kaikkiin vaiheisiin liittyvän dokumentaation hallinta

Ratkaisu toimii myös mobiililaitteella. Esimerkiksi löydökset on helppo kirjata valokuvin. Mobiilissa voi myös kuitata, kun toimenpiteet on hoidettu.

Riskienhallinta

Ylläpidetäänkö teillä riskeihin liittyvää tietoa kuuluisassa Matin Excelissä, johon kenelläkään muulla ei ole pääsyä? NordCheck Risk Management -ratkaisu nostaa riskienhallinnan uudelle turvallisuustasolle.

 

Se sisältää:
 • Riskikartoitustapahtumat
 • Kartoituksissa kirjatut riskit
 • Työntekijöiden kirjaamat tai ulkoisten järjestelmien automaattisesti generoidut riskit
 • Riskikohtaiset korjaavat ja estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Riskitapahtumiin, riskeihin ja korvaaviin/estäviin toimenpiteisiin liittyvän dokumentaation
 • Riskiraportoinnin

Riskit voit kirjata valokuvineen myös mobiililaitteessa. Samoin siellä voi kuitata tehdyt toimenpiteet. 

Regulaatioiden ja ohjeistusten hallinta

NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu hoitaa muun muassa standardien vaatimat dokumentaatiot ja auttaa tunnistamaan säännösten aiheuttamia vaatimuksia ja valvomaan niitä määrittämällä oikeita valvontapisteitä. 

  Regulaatiokirjasto
  • Toiminnalle oleelliset säätely, standardit ja käytännöt (GxP)
  • Uusi lähestymistapa: regulaatiot ja standardit puretaan vaatimuksiksi ja kontrollikohteiksi, joille voidaan määrittää vastuuhenkilö tai rooli.
  • Vaatimuskohtaiset valvontapisteet ja kontrollit. Vaatimukset ja kontrollit voidaan kohdentaa eri liiketoiminnan prosesseihin ja rooleihin.
  • Vaatimukset ja niitä koskevien tehtävien tallenteet luovat kattavan, dokumentaation standardin noudattamisesta.
  • Kaikki tarvittava tieto välitöntä auditointia varten.
  • Automaattiset säännölliset katselmointitehtävät vastuuhenkilöille standardin kappaleiden, vaatimusten tai/ja kontrollien mukaan.
  • Vaatimusten ja kontrollien muutoshallinta
   Policy-kirjasto
   • Sisäiset ohjeistukset
   • Ohjeistusdokumentaatio (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – julkaisu – päivitys)
   • Ohjeistuskohtaiset lukuvaatimukset työntekijöille
   • Muistutukset vastuuhenkilöille säännöllisistä katselmointitehtävistä
   • Ohjeistuksiin voidaan luoda pätevyysvaatimuksia

    Poikkeamien ja havaintojen hallinta

    Poikkeamia ja havaintoja on hallittava järjestelmällisesti, ja myös korjaavia toimenpiteitä on seurattava. NordCheck Issue Management -sovelluksella se on helpompaa ja varmempaa kuin Excelin ja sähköpostin avulla.
    Pidä vaivatta kirjaa kaikesta tästä:
    • Työtekijöiden kirjaamien ja ulkoisten järjestelmien automaattisesti luomien poikkeamien ja havaintojen hallinta.
    • Korjaavat ja estävät toimenpiteet (CAPA)
    • Poikkeamiin, havaintoihin ja toimenpiteisiin liittyvä dokumentaatio
    • Poikkeamien ja havaintojen raportointi

    Tämäkin ratkaisu toimii mobiilissa. Sovelluksen avulla poikkeamien ja havaintojen kirjaaminen on nopeaa, samoin kuin korjaustoimenpiteiden seuranta. 

    Sopimusten hallinta

    Contract Management -sovellus pitää kaiken sopimuksiin liittyvän yhdessä paikassa ja järjestyksessä. Sen avulla sopimukset voi allekirjoittaa sähköisesti, ja esimerkiksi päättymispäivämäärät ovat aina tiedossa ja ajan tasalla. Contract Management ei huolehdi pelkästään sopimusten muodosta vaan myös sisällöstä.
    Se sisältää:
    • Uusien kolmansien osapuolien mukaan tuomisen 
    • Kolmansien osapuolien auditoinnin
    • Kolmansiin osapuoliin liittyvät sopimukset
    • Kolmansiin osapuoliin liittyvän dokumentaation
    • Kolmansien osapuolien raportoinnin

    Kolmansien osapuolien hallinta

    Onhan toimittajaketjusi compliance-tilanne yhtä hyvällä tolalla kuin teidän organisaatiossanne? NordCheck 3rd Party Management pitää huolen uusien toimittajien perehdytyksestä ja kaikkien toimittajien säännöllisistä tarkastuksista.
     Sovellus kattaa:
     • Auditointisuunnitelmat
     • Auditointitapahtumat
     • Löydökset
     • Löydöksiin liittyvät korjaavat/estävät toimenpiteet (CAPA)
     • Suositukset ja johtopäätökset
     • Auditointien raportoinnin automatisointi
     • Vilkaisunäkymät auditointitapahtumiin ja suosituksiin
     • Auditointien kaikkiin vaiheisiin liittyvän dokumentaation hallinta
     • Vaatimustenhallinnan tehokas integrointi auditointiin – löydökset suoraan vaatimuksista.

     Ratkaisu toimii myös mobiililaitteella. Esimerkiksi löydökset on helppo kirjata valokuvin. Mobiilissa voi myös kuitata, kun toimenpiteet on hoidettu.

     GDPR

     NordCheckin GDPR -ratkaisu ylläpitää selkeää tietojärjestelmärekisteriä ja kokoaa samaan paikkaan kaiken henkilörekistereihin liittyvän. Ratkaisu täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset.
      Ratkaisu sisältää:
      • Tietojärjestelmärekisterin
      • Tietorekisterit
      • Järjestelmätoimittajat
      • Tietorikkomukset ja -pyynnöt
      • Auditoinnit, mukaan lukien Privacy Impact Assessments (PIA) and Data Protection Impact Assessments (DPIA)
      • Säännölliset tarkastukset
      • Erittäin monipuolisen dokumenttienhallinnan

      Whistleblowing

      Onko yrityksesi tietoinen uudesta EU:n lainsäädännöstä, joka turvaa henkilön mahdollisuuden ilmoittaa epäkohdista? Meillä on teille ratkaisu: NordCheck Whistleblowing Channel hallinnoi tehokkaasti näitä asioita.
      Se sisältää:
      • Ilmoituksen vastaanotto (myös anonyymi ilmoitus on mahdollinen)
      • Ilmoitusten käsittely
      • Ilmoituskohtaiset korjaavat ja estävät toimenpiteet sekä niiden seuranta
      • Ilmoituskohtainen dokumentaatio
      • Ilmoitusten raportointi

      Tarvittaessa NordCheckin kumppanit käsittelevät myös ilmiantoilmoituksia.  

      Material Compliance

      NordCheck ja RoHS Management varmistavat yhteistyössä, että kaikki materiaalien laaduntarkkailuun liittyvä on hallinnassa.
       Sovellus kattaa:
       • CE-merkintäprosessin integroituna GreenSoft-pohjaiseen tuotetiedon hallintaan
       • Conflict minerals -raportoinnin integroituna GreenSoft-pohjaiseen tiedonhallintaan toimittajakohtaisten CMRT-tietojen suhteen

       Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tekninen dokumentaation suhteessa vaarallisiin aineisiin

       Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

       HACCP-sovellus tukee organisaatiota ylläpitämään tehokasta ja käytännöllistä järjestelmää takaamaan ruoan turvallisuuden pellolta kulutukseen saakka. HACCP-järjestelmän tärkein päämäärä on estää ongelmia syntymästä jo ennakolta.
        NordCheckin HACCP-sovellus käyttää teollisuudenperusvuokaaviota.
        • Vuokaavio perustuu FAO:n ohjeistukseen HACCP-järjestelmälle.
        • Vuokaavio antaa tehokkaan lähtökohdan nopeuttaen käyttöönottoa merkittävästi.
        • Vuokaaviota on helppo muokata, muuttaa ja täydentää.

        Sustainability Management

        NordCheckin Sustainability Management -sovellus on joustava työkalu yrityksen kestävän kehityksen johtamiseen. Se on integroitu muiden Compliance-sovellusten, kuten Requirement and Control Management, Risk Management ja Vendor Management, kanssa.
         Ratkaisu sisältää esimerkiksi:
         • Sustainability-projektien hallinta
         • Sustainability-tavoitteiden hallinta ja seuranta
         • Tiedon keruu ja raportointi
         • Ajantasaisen Sustainability-tiedon tuottaminen johdon palkitsemisjärjestelmän käyttöön.


         NordCheck tarjoaa täyden palvelun compliance-hallintaa yrityksille, jotka tahtovat toimia vastuullisemmin.

         Osoite

         Nordcheck Oy
         Otakaari 5
         FI-02150 Espoo

         Y-TUNNUS

         2873801-5