Liiketoimintaprosessien automatisoitu compliance-hallinta

Ratkaisut

 

NordCheckin compliance-ratkaisut auttavat organisaatioita muuttamaan compliance-toiminnot ja -prosessit manuaalisesta ja siiloihin perustuvasta lähestymistavasta ajantasaiseen, dynaamiseen ja tehokkaaseen liiketoimintaa tukevaan malliin. 

NordCheckin ratkaisujen tarjoama lisäarvo


Olemassa olevien järjestelmien ja tietojen hyödyntäminen

 • Pisteratkaisujen välttäminen
 • Merkittävän compliance-tiedon yhdistäminen muista järjestelmistä

Asiakaskohtainen muokkaaminen nopeasti konfiguroimalla

 • Joustava ja helppo konfiguroiminen asiakaskohtaisten käyttötapausten osalta

Tekoälyn hyödyntäminen

 • Tehokas sisältöanalyysi ja sisällön mukaan luokittelu

Manuaalisen työn vähentäminen

 • Säännöllisten tehtävien automatisointi
 • Järjestelmän lähettämät muistutukset Compliance-tiedon läpinäkyvyys koko organisaatioon

Compliance-tiedon yhdistäminen useista järjestelmistä yhdellä alustalla,

 • joka tarjoaa erittäin monipuolisen käyttöoikeushallinnan.

NordCheckin compliance-ratkaisut pohjautuvat analyytikoiden ylistämään M-Files-teknologiaan, joka mahdollistaa monien käyttötapausten hallinnan samalla alustalla.

NordCheckin ratkaisut ovat toimialariippumattomia ja ne voidaan konfiguroida vastaamaan kaikkien toimialojen tarpeita.

 

 NordCheck tarjoaa ratkaisuja seuraaviin käyttötapauksiin:

Auditointien hallinta

Yritättekö edelleen hallinnoida auditointeja exceleillä ja dokumenteilla? Jos toimitte näin, on aika siirtyä tehokkaampaan vaihtoehtoon! NordCheckin Audit Management -ratkaisu mahdollistaa seuraavien osa-alueiden tehokkaan, dynaamisen ja järjestelmällisen hallinnan:

 • Auditointisuunnitelmat
 • Auditointitapahtumat
 • Löydökset
 • Löydöksiin liittyvät korjaavat/estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Auditointeihin, löydöksiin ja korvaaviin/estäviin toimenpiteisiin liittyvä dokumentaatio
 • Auditointien raportointi

Ratkaisu tukee myös mobiililaitteilla tapahtuvaa löydösten kirjaamista valokuvineen sekä toimenpiteiden kuittaamista tehdyksi.

 

Riskienhallinta

Ylläpidetäänkö teidän yrityksenne riskejä kuuluisassa Matin excelissä, johon kenelläkään muulla ei ole pääsyä? Jos tilanne on tämä, niin nyt kannattaa tehdä muutos ja investoida ratkaisuun, joka nostaa riskienhallinnan uudelle tasolle! NordCheck Risk Management -ratkaisu mahdollistaa seuraavien osa-alueiden tehokkaan ja järjestelmällisen hallinnan:

 • Riskikartoitustapahtumat
 • Kartoituksissa kirjatut riskit
 • Työntekijöiden kirjaamat tai ulkoisten järjestelmien automaattisesti generoidut riskit
 • Riskikohtaiset korjaavat ja estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Riskitapahtumiin, riskeihin ja korvaaviin/estäviin toimenpiteisiin liittyvä dokumentaatio
 • Riskiraportointi

Ratkaisu tukee myös mobiililaitteilla tapahtuvaa riskien kirjaamista valokuvineen sekä toimenpiteiden kuittaamista tehdyksi.

Regulaatioiden ja ohjeistusten hallinta

Onko teillä vaikea linkittää toimintaanne koskevat regulaatiot sisäisiin ohjeistuksiin? Onko teillä haasteita tunnistaa regulaation asettamat vaatimukset ja asettaa niihin vastuutetut valvontapisteet? Haluatteko hoitaa ISO-standardien vaatimat dokumentaatiotarpeet tehokkaammin? Jos tämä on tilanne, nyt aika ottaa tilanne haltuun – NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu tuo dynaamisen, tehokkaan ja järjestelmällisen tavan hoitaa seuraavat osa-alueet:

Regulaatiokirjasto

 • Toiminnalle oleelliset regulaatiot
 • Regulaatiokohtaiset vaatimukset
 • Vaatimuskohtaiset valvontapisteet
 • Regulaatioon liittyvä dokumentaatio

Policy-kirjasto

 • Sisäiset ohjeistukset
 • Ohjeistusdokumentaatio (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – julkaisu – päivitys)
 • Ohjeistuskohtaiset lukuvaatimukset työntekijöille
 • Automaattiset säännölliset katselmointitehtävät vastuuhenkilöille

ISO-standardien hallinta

 • Laatudokumenttien hallinta (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – julkaisu – päivitys)
 • Dokumenttikohtaiset lukuvaatimukset työntekijöille
 • Automaattiset säännölliset katselmointitehtävät vastuuhenkilöille
 • ISO-standardin kappaleiden mukaan navigointi tietoon (sisällysluettelo & visuaalinen kaavio)

Poikkeamien ja havaintojen hallinta

Hallitaanko yrityksesi poikkeamia ja havaintoja excelissä ja sähköpostissa? Onko poikkeamien ja havaintojen korjaavat toimenpiteet vain unelma? Jos tilanne on tämä, niin muuta näkökulmaasi ja ota tilanne haltuun! NordCheck Issue Management -ratkaisu mahdollistaa seuraavien osa-alueiden tehokkaan, dynaamisen ja järjestelmällisen hallinnan:

 • Työtekijöiden kirjaamien ja ulkoisten järjestelmien automaattisesti luomien poikkeamien ja havaintojen hallinta
 • Korjaavat ja estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Poikkeamiin, havaintoihin ja toimenpiteisiin liittyvä dokumentaatio
 • Poikkeamien ja havaintojen raportointi

Ratkaisu tukee myös mobiililaitteilla tapahtuvaa sekä poikkeamien ja havaintojen kirjaamista valokuvineen että toimenpiteiden kuittaamista tehdyksi.

Sopimustenhallinta
Tiedätkö missä yrityksesi sopimukset ovat? Hyödynnätkö sähköistä allekirjoittamista? Tiedätkö sopimuskantasi päättymispäivämäärät? Jos et, niin tartu modernimpaan ratkaisuun – NordCheck Contract Management -ratkaisu mahdollistaa seuraavien osa-alueiden tehokkaan, dynaamisen ja järjestelmällisen hallinnan:

 • Sopimuspohjat
 • Sopimuksen koko luontiprosessi (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – allekirjoitus)
 • Sopimuskohtaisten velvoitteiden ja muistutusten hallinta
 • Tekoälypohjainen sopimustekstin analysointi

Kolmansien osapuolien hallinta

Tiedätkö toimittajaketjusi compliance-tilanteen? Onko sinulla dynaaminen uusien toimittajien sisäänajoprosessi ja säännöllinen toimittajien tarkastusprosessi? Onko toimittajiin liittyvät sopimukset hallinnassa? Jos ei, niin ei hätää – NordCheck 3rd Party Management -ratkaisu tuo seuraavien osa-alueiden tehokkaan, dynaamisen ja järjestelmällisen hallinnan:

 • Uusien kolmansien osapuolien mukaan tuomisen prosessi
 • Kolmansien osapuolien auditointi
 • Kolmansiin osapuoliin liittyvät sopimukset
 • Kolmansiin osapuoliin liittyvä dokumentaatio
 • Kolmansien osapuolien raportointi

GDPR

Löytyykö yrityksessäsi selkeä tietojärjestelmärekisteri henkilötietoja sisältävistä järjestelmistä? Tiedätkö mitä henkilörekisterejä teillä ylläpidetään? Tukeeko järjestelmänne henkilötietoihin liittyvien tietopyyntöjen ja tietoturvarikkomusten käsittelyä? Jos et, niin nyt on aika korjata tilanne – NordCheck GDPR -ratkaisu mahdollistaa tehokkaan, dynaamisen ja järjestelmällisen tavan hallita seuraavia osa-alueita:

 • Tietojärjestelmärekisteri
 • Tietorekisterit
 • Järjestelmätoimittajat
 • Tietorikkomukset ja -pyynnöt
 • Auditoinnit, mukaan lukien Privacy Impact Assessments (PIA) and Data Protection Impact Assessments (DPIA)
 • Säännölliset tarkastukset
 • Erittäin monipuolinen dokumenttienhallinta

Whistleblowing

Onko yrityksesi tietoinen uudesta tulevasta EUn ilmiantolainsäädännöstä? Onko teillä moderni ilmiantokanava? Jos ei, niin meillä on teille ratkaisu – NordCheck Whistleblowing Channel mahdollistaa seuraavien osa-alueiden tehokkaan, dynaamisen ja järjestelmällisen hallinnan:

 • Ilmiantoilmoitukset (myös anonyymi ilmoitus on mahdollinen)
 • Ilmiantoilmoitusten käsittely
 • Ilmoituskohtaiset korjaavat ja estävät toimenpiteet
 • Ilmoituskohtainen dokumentaatio
 • Ilmoitusten raportointi

NordCheckillä on myös kumppanuussuhteet yrityksiin, jotka tarjoavat ulkoistettua ilmiantoilmoitusten käsittelyä.

Material Compliance (integroituna GreenSoft-teknologiaan)

Onko materiaalin vaatimuksenmukaisuus kriittistä teidän organisaatiossanne? Ovatko termit RoHS, REACH ja conflict minerals tuttuja? NordCheck ja RoHS Management tarjoavat yhteistyössä ratkaisun näiden asioiden hallintaan. Ratkaisu voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

 • CE-merkintäprosessi integroituna GreenSoft-pohjaiseen tuotetiedon hallintaan
 • Conflict minerals -raportointi integroituna Greensoft-pohjaiseen tiedonhallintaan toimittajakohtaisten CMRT-tietojen suhteen
 • Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tekninen dokumentaatio suhteessa vaarallisiin aineisiin


NordCheck tarjoaa huippuluokan alustan kattavaan compliance-hallintaan.

Osoite

Nordcheck Oy
Tekniikantie 12, Innopoli 1
FI-02150 Espoo

Y-TUNNUS

2873801-5