Automatisoidut ratkaisut huipputeknologialla

Ratkaisut

 

Sano hyvästit manuaalisille prosesseille ja tietosiiloille! NordCheckin ratkaisut korvaavat ne ajantasaisilla ja dynaamisilla prosesseilla, jotka tukevat liiketoimintaa. 

NordCheckin ratkaisujen tarjoama lisäarvo


Ota kaikki irti nykyisistä järjestelmistä

 • Vältämme pisteratkaisuja – suosimme kokonaisvaltaista 
 • Järjestelmä poimii tärkeät tiedot muista järjestelmistä 

Joustamme asiakkaan mukaan 

 • Järjestelmämme mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin helposti 

Hyödynnämme tekoälyä 

 • Tekoäly luokittelee tiedot sisällön mukaan 

Ratkaisumme avulla luovut manuaalisesta työstä 

 • Automatisoimme säännölliset tehtävät 
 • Järjestelmä lähettää muistutuksia  ja tekee compliance-tiedosta  läpinäkyvää koko organisaatiossa 

Yhdistämme kaikkien järjestelmien tiedot yhdelle alustalle,

 • jonka käyttöoikeuksien hallinta on nopeaa.

NordCheckin compliance-ratkaisut pohjautuvat alan johtavaan teknologiaan. Monien käyttötapausten hallinta onnistuu samalla alustalla.

Ratkaisumme soveltuvat kaikille toimialoille, ja ne konfiguroidaan asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

 Näissä tilanteissa voimme auttaa:

Auditointien hallinta

Ei enää auditointeja Excel-taulukoissa tai tekstidokumenteissa  on aika siirtyä tehokkaampaan vaihtoehtoon! NordCheckin Audit Management -ratkaisu kokoaa samaan paikkaan kaiken auditointiin liittyvän tiedon:

 • Auditointisuunnitelmat
 • Auditointitapahtumat
 • Löydökset
 • Löydöksiin liittyvät korjaavat/estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Auditointeihin, löydöksiin ja korvaaviin/estäviin toimenpiteisiin liittyvän dokumentaation
 • Auditointien raportoinnin

Ratkaisu toimii myös mobiililaitteella. Esimerkiksi löydökset on helppo kirjata valokuvin. Mobiilissa voi myös kuitata, kun toimenpiteet on hoidettu. 

 

Riskienhallinta

Ylläpidetäänkö teillä riskeihin liittyvää tietoa kuuluisassa Matin excelissä, johon kenelläkään muulla ei ole pääsyä? NordCheck Risk Management -ratkaisu nostaa riskienhallinnan uudelle tasolle. Se sisältää:

 • Riskikartoitustapahtumat
 • Kartoituksissa kirjatut riskit
 • Työntekijöiden kirjaamat tai ulkoisten järjestelmien automaattisesti generoidut riskit
 • Riskikohtaiset korjaavat ja estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Riskitapahtumiin, riskeihin ja korvaaviin/estäviin toimenpiteisiin liittyvän dokumentaation
 • Riskiraportoinnin

Riskit voit kirjata valokuvineen myös mobiililaitteessa. Samoin siellä voi kuitata tehdyt toimenpiteet. 

Regulaatioiden ja ohjeistusten hallinta

Toisinaan toimintaa koskevat regulaatiot ovat hyvin tiedossa, mutta yrityksen on vaikea liittää niitä sisäisiin ohjeistuksiin tai esimerkiksi määrittää oikeita valvontapisteitä. 

NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu hoitaa muun muassa ISO-standardien vaatimat dokumentaatiot ja auttaa tunnistamaan säännösten aiheuttamia vaatimuksia ja valvomaan niitä. Ratkaisuun kuuluvat:

Regulaatiokirjasto

 • Toiminnalle oleelliset regulaatiot
 • Regulaatiokohtaiset vaatimukset
 • Vaatimuskohtaiset valvontapisteet
 • Regulaatioon liittyvä dokumentaatio

Policy-kirjasto

 • Sisäiset ohjeistukset
 • Ohjeistusdokumentaatio (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – julkaisu – päivitys)
 • Ohjeistuskohtaiset lukuvaatimukset työntekijöille
 • Automaattiset säännölliset katselmointitehtävät vastuuhenkilöille

ISO-standardien hallinta

 • Laatudokumenttien hallinta (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – julkaisu – päivitys)
 • Dokumenttikohtaiset lukuvaatimukset työntekijöille
 • Automaattiset säännölliset katselmointitehtävät vastuuhenkilöille
 • ISO-standardin kappaleiden mukaan navigointi tietoon (sisällysluettelo & visuaalinen kaavio)

Poikkeamien ja havaintojen hallinta

Poikkeamia ja havaintoja on hallittava järjestelmällisesti, ja myös korjaavia toimenpiteitä on seurattava. Se ei onnistu sähköpostin ja taulukkolaskennan avulla. 

NordCheck Issue Management sen sijaan pitää kirjaa kaikesta tästä: 

 • Työtekijöiden kirjaamien ja ulkoisten järjestelmien automaattisesti luomien poikkeamien ja havaintojen hallinta
 • Korjaavat ja estävät toimenpiteet (CAPA)
 • Poikkeamiin, havaintoihin ja toimenpiteisiin liittyvä dokumentaatio
 • Poikkeamien ja havaintojen raportointi

Tämäkin ratkaisu toimii mobiilissa. Sovelluksen avulla poikkeamien ja havaintojen kirjaaminen on nopeaa, samoin kuin korjaustoimenpiteiden seuranta. 

Sopimustenhallinta
Contract Management pitää kaiken sopimuksiin liittyvän yhdessä paikassa ja järjestyksessä. Sen avulla sopimukset voi allekirjoittaa sähköisesti, ja esimerkiksi päättymispäivämäärät ovat aina tiedossa ja ajan tasalla.

Järjestelmä pitää huolen kaikesta tästä:

 • Sopimuspohjat
 • Sopimuksen koko luontiprosessi (luonnos – katselmointi – hyväksyntä – allekirjoitus)
 • Sopimuskohtaisten velvoitteiden ja muistutusten hallinta
 • Tekoälypohjainen sopimustekstin analysointi

Kolmansien osapuolien hallinta

Onhan toimittajaketjusi compliance-tilanne yhtä hyvällä tolalla kuin teidän organsiaatiossanneNordCheck 3rd Party Management pitää huolen uusien toimittajien perehdytyksestä ja kaikkien toimittajien säännöllisistä tarkastuksista. Se sisältää:

 • Uusien kolmansien osapuolien mukaan tuomisen 
 • Kolmansien osapuolien auditoinnin
 • Kolmansiin osapuoliin liittyvät sopimukset
 • Kolmansiin osapuoliin liittyvän dokumentaation
 • Kolmansien osapuolien raportoinnin

GDPR

GDPR-säännökisä ei sovi unohtaa. NordCheckin GDPR -ratkaisu ylläpitää selkeää tietojärjestelmärekisteriä ja kokoaa samaan paikkaan kaiken henkilörekistereihin liittyvän: 

 • Tietojärjestelmärekisteri
 • Tietorekisterit
 • Järjestelmätoimittajat
 • Tietorikkomukset ja -pyynnöt
 • Auditoinnit, mukaan lukien Privacy Impact Assessments (PIA) and Data Protection Impact Assessments (DPIA)
 • Säännölliset tarkastukset
 • Erittäin monipuolisen dokumenttienhallinnnan

Whistleblowing

Onko yrityksesi tietoinen uudesta tulevasta EU:n ilmiantolainsäädännöstä? Onko teillä moderni ilmiantokanava?

Jos ei, meillä on teille ratkaisu – NordCheck Whistleblowing Channel hallinnoi tehokkaasti näitä asioita:

 • Ilmiantoilmoitukset (myös anonyymi ilmoitus on mahdollinen)
 • Ilmiantoilmoitusten käsittely
 • Ilmoituskohtaiset korjaavat ja estävät toimenpiteet
 • Ilmoituskohtainen dokumentaatio
 • Ilmoitusten raportointi

Tarvittaessa NordCheckin kumppanit käsittelevät myös ilmiantoilmoituksia.  

Material Compliance

Jos materiaalien vaatimukset ovat tärkeitä, Material Compliance on tarpeen. NordCheck ja RoHS Management varmistavat yhteistyössä, että kaikki materiaalien laaduntarkkailuun liittyvä on hallinnassa:

 • CE-merkintäprosessi integroituna GreenSoft-pohjaiseen tuotetiedon hallintaan
 • Conflict minerals -raportointi integroituna Greensoft-pohjaiseen tiedonhallintaan toimittajakohtaisten CMRT-tietojen suhteen
 • Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tekninen dokumentaatio suhteessa vaarallisiin aineisiin


NordCheck tarjoaa täyden palvelun compliance-hallintaa yrityksille, jotka tahtovat toimia vastuullisemmin.

Osoite

Nordcheck Oy
Tekniikantie 12, Innopoli 1
FI-02150 Espoo

Y-TUNNUS

2873801-5