Compliance-ratkaisut M-Files-teknologiaan pohjautuen

Johtava teknologia

NordCheckin compliance-ratkaisut perustuvat arvostettuun M-Files-teknologiaan, joka mahdollistaa useiden käyttötapausten hallinnoinnin samalla alustateknologialla. Alustateknologia tarjoaa täysin uuden ja ainutlaatuisten lähestymistavan, joka poistaa tietosiilot ja mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn useassa tietojärjestelmässä sijaitsevaan tietoon ja sisältöön – tietokoneella tai mobiililaitteella.

M-Files tarjoaa uuden tiedonhallinnan lähestymistavan, joka perustuu kolmeen pääkonseptiin:

Metatieto

M-Files haastaa perinteiset kansiopohjaiset järjestelmät halliten tietoa intuitiivisesti perustuen siihen mitä tieto on eikä siihen, minne tieto on tallennettu.

Järjestelmäriippumattomuus

M-Filesin avoin arkkitehtuuri mahdollistaa joustavat liitynnät muihin järjestelmiin ja tietovarastoihin (mukaan lukien verkkolevyt, sähköpostit, tiedostojakopalvelut ja CRM/ERP/ECM-järjestelmät) ja sitä kautta pääsyn tietoon samasta käyttöliittymästä.

Älykkyys

M-Files hyödyntää tehokasta tekoälyä automatisoimaan, yksinkertaistamaan ja auttamaan käyttäjää tiedon hyödyntämisessä – erityisesti dokumenttien automaattisessa luokittelussa sisällön perusteella.

Analyytikkojen ja asiakkaiden arvostama

Lisätietoja M-Filesin palkinnoista löytyy sivuilta: https://www.m-files.com/fi/Accolades. 


NordCheck tarjoaa huippuluokan alustan kattavaan compliance–hallintaan.

Osoite

NordCheck Oy
Tekniikantie 12, Innopoli 1
FI-02150 Espoo

Y-TUNNUS

2873801-5