Tulevaisuuden yrityksen kulmakivi

Modern Compliance – ratkaisut ja alusta osana yrityksen johtamista

NordCheck tuo  yrityksellesi tulevaisuuden compliance-ratkaisun jo tänään. Manuaaliset prosessit ja työkalut saavat väistyä yhtenäisten toimintatapojen ja eri funktioita yhdessä palvelevan alustan myötä.

Miksi?

Yritysten toimintaympäristö muuttuu koko ajan vaativammaksi; sääntely lisääntyy ja vaatimustaso ja odotukset vastuulliselle liiketoiminnalle kasvavat.

Tuotannonohjausjärjestelmät ja CRM-ratkaisut ovat luonnollinen ja keskeinen osa yritysten rakennetta, mutta sääntelyn, vaatimusten, laadun, riskien, ohjeiden, vastuullisuusasioiden hallinta, auditointi ja laadunvarmistus yhä usein jäänyt manuaalisten käytäntöjen varaan. Yksittäisiä ratkaisuja on usein otettu käyttöön, mutta näistä usein muodostuu repaleinen, epäyhtenäinen kokonaisuus.

Dokumentaatio ja tallenteet ovat compliancelle keskeisiä. Usein dokumentaationhallinta ja etsiminen on vaativaa, tallenteet puutteellisia. Osana compliancea on kyky näyttää, että tiettynä hetkenä, tietyssä tilanteessa on toimittu oikein ja se on dokumentoitu asianmukaisesti. Tässä kyvyssä on usein merkittäviä puutteita.

Yritysten on kyettävä johtamaan mainettaan, luomaan arvoa ja olemaan läpinäkyvästi ja kattavasti vastuullisia, eettisiä ja kannattavia. Yritysten toiminnan tehostamisen hyödyt eivät saisi kadota hallinnolliseen tehottomuuteen.
.

Miten?

Tarjoamme tehokkaat välineet hallita compliance-asioita kattavasti.

Poistamme tietosiilot ja vähennämme manuaalista ja tehotonta, turhauttavaa tekemistä ja tiedon etsimistä.

Ratkaisumme ovat modulaaria, helposti otettavissa käyttöön. Niissä sovelletaan parhaita toimintatapoja ja käyttäjille tuttuja käytäntöjä, rooleja ja laatuvaatimuksia. Ratkaisut voidaan joustavasti sopeuttaa yrityksen toimintatapoihin ja prosesseihin.

Kehitämme ratkaisujamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Otamme huomioon hyvissä ajoin tulevan sääntelyn ja digitalisoitumisen eri compliance-alueilla.

Mitä?

NordCheck tarjoaa kattavan valikoiman modulaarisia ratkaisuja. NordCheck suosittelee, että ratkaisut otetaan käyttöön asteittain, toteutetaan ensin vvain välttämättömin mukautuksin ja kehitetään myöhemmin tarpeen mukaan. NordCheck -ratkaisumallien käyttö lyhentää projekteja merkittävästi, ja alan parhaiden käytäntöjen soveltaminen ratkaisupohjisssa auttaa vähentämään asiakkaan sisäistä työtä. Ratkaisut on rakennettu alan asiantuntijoiden oivalluksella noudattaa alan parhaita käytäntöjä.

NordCheck patentoi uusia keksintöjä, ja visionäärinen, innovatiivinen lähestymistapamme palvelee asiakkaitamme hyvin. Alusta on poikkeuksellisen joustava, ja sitä voidaan helposti laajentaa vastaamaan tulevia sääntelyvaatimuksia.

Lisätietoja ratkaisuvalikoimastamme löydät Ratkaisut -osiosta.
NordCheck tarjoaa täyden palvelun compliance-hallintaa yrityksille, jotka tahtovat toimia vastuullisemmin.
Osoite

NordCheck Oy
Otakaari 5
FI-02150 Espoo

Y-TUNNUS
2873801-5