Teknologian ja automaation aiheuttama kiistely ihmisten korvaamisesta työpaikoilla ei suinkaan ole vain nykypäivää, vaan sillä on pitkä historia. Kun Henry Ford esitteli automatisoidun kokoonpanonsa noin sata vuotta sitten, sai hän työntekijöiltään paljon pelonsekaista halveksuntaa.

Uusi teknologia on aina synnyttänyt spekulaatioita työpaikkojen menetyksistä – tällaiset reaktiot ovat ymmärrettäviä, joskin usein myös aiheettomia. Tekoälyn ja automaation tarkoituksena ei ole tehdä työntekijöistä tarpeettomia, vaan varmistaa, että henkilöstö hyödyntää asianmukaista teknologiaa entistä tehokkaammin.

“Compliancen maailmassa tekoäly osaisi luultavasti tulkita mahdollisia prosessien pullonkauloja, mikä vähentäisi riskejä entisestään.”

Nykyään myös compliance-ammattilaisiin kohdistuu jatkuvia paineita, kun paljon enemmän pitäisi tehdä tyypillisesti samoilla resursseilla. Heillä on tärkeä tehtävä auttaa organisaatioita noudattamaan huikeaa lakien, asetusten ja toimialakohtaisten vaatimusten yhdistelmää, samalla yrittäen tehdä sen mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Compliancen maailmassa tekoäly osaisi luultavasti tulkita mahdollisia prosessien pullonkauloja, mikä taas vähentäisi riskejä entisestään. On tärkeää ymmärtää, että älykkäät algoritmit (tekoäly) eivät kuitenkaan toimi itsenäisesti, vaan ne integroidaan ihmisten toimesta syvälle inhimillisiin prosesseihin.

Koronavuosi toi selvästi esiin prosessien automatisoinnin arvon, kun COVID-19-tapahtumat häiritsivät merkittävästi kaikkia liiketoimintoja.

Koronavuosi toi selvästi esiin prosessien automatisoinnin arvon, kun COVID-19-tapahtumat häiritsivät merkittävästi kaikkia liiketoimintoja.Tekoälyä, luonnollisen kielen käsittelyä, prosessien robotisointia ja muuta automatisointia ja koneoppimista tarjoavat RegTech-ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä osia nykyaikaistetun compliance-osaston toiminnassa. Nämä edistykselliset teknologiat voivat vähentää merkittävästi sovellettavien sääntömuutosten tarkistamiseen tarvittavia kustannuksia ja aikaa ja samalla tuottaa laadukkaita lopputuloksia tehokkaasti. 

“Me NordCheckillä tarjoamme ensimmäisen askeleen kohti yrityksesi automatisointia.”

Kun kannat vastuuta oman yrityksesi tulevaisuudesta, laadunhallintaa ja compliance-asioita ei jätetä excel-tiedostojen, yksittäisten pisteratkaisujen ja manuaalisen työn varaan. 

Me NordCheckillä tarjoamme ensimmäisen askeleen kohti yrityksesi automatisointia; useimmiten puoliautomatisointi on riittävä askel. On aika vaihtaa kansiot ja excelit mindmappien pariin. Monimutkainen ja pirstaleinen malli korvautuu modernilla ratkaisulla, joka turvaa toiminnan yhä vaativammassa toimintaympäristössä jatkossakin.

Compliance on johtamisen väline, joka tuo toimintaan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja laatua.

Kuva: Tara Winstead / Pexels