Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainaan ja sen myötä syntyneet pakotteet vaikuttavat moniin yrityksiin nyt ja tulevaisuudessa. Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät uudet pakotteet huhtikuun alussa. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on johtanut laajamittaiseen humanitaariseen hätätilaan ja pakolaisuuteen. Hyväksytyt pakotteet täydentävät jo aiemmin laadittuja EU-pakotteita Venäjän toimintaa vastaan.

Pakotteet hallinnollisena taakkana

Uusilla pakotteilla laajennettiin henkilöiden ja yritysten määrään, jotka liittyvät jollain tapaa Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen. Pakotelistaukset muuttuvat koko ajan ja ovat iso hallinnollinen taakka yrityksille, pakotteet vaikuttavat laajamittaisesti yritysten toimintaketjuun. Toimintaketjun muuttaminen nopeasti on haastavaa ja vie paljon aikaa, mikäli täytyy etsiä täysin uusi toimija.

Rahoitussektorilla pakotteita laajennettiin asettamalla kielto tarjota suoraa ja epäsuoraa tukea, ml. rahoitus, venäläisille julkisille toimijoille tai yli 50 % Venäjän valtion omistamille tai kontrolloimille laitoksille. Uutena toimena kiellettiin venäläisten ja valkovenäläisten yritysten maantiekuljetukset EU:n alueella ja asetettiin kielto Venäjän lipun alla purjehtiville aluksille pääsystä EU-maiden satamiin. Pakotteet voivat vaatia yritystoiminnan siirtymistä pois markkinoilta, irtisanomaan sopimuksia, lakkauttamaan tai myymään yhtiöitä. Yritykset joutuvat pohtimaan, jopa sitä, minkälainen yhtiörakenne voi olla ja minkälainen yhtiömalli- ja rakenne ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Jokainen meistä toivoo sotilaallisten toimien päättymistä, mutta emme voi tietää milloin tilanne helpottaa.

Pakotteisiin sisältyy paljon poikkeuksia, jotka on tarkennettu asetustekstissä. EU:n asettamien uusien pakotteiden kokonaisvaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ovat merkittävät, vaikka Suomen vienti Venäjälle on viime kuukausien aikana vähentynyt.

Riskien hallinta tehokkaasti

Pakotteiden suuntaa tulevaisuudessa ei voi ennustaa, mutta niiden tuomiin muutoksiin on mahdollista reagoida nopeasti. NordCheckin riskienhallinnan avulla saat tartuttua nopeasti toimeen ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. NordCheckin Modern Compliance auttaa yritystoimintaa katsomaan eteenpäin ja dynaamisesti tekemään ennakoivaa työtä päivittäin.

Kun kannat vastuuta yrityksesi tulevaisuudesta, laadunhallintaa ja riskienmääritystä ei jätetä Excelien varaan. Monimutkainen ja pirstaleinen malli korvautuu modernilla ratkaisulla, joka turvaa toiminnan yhä vaativammassa toimintaympäristössä ja johto pääsee nopeasti ja tehokkaasti reagoimaan erinäisiin tilanteisiin, nyt ja tulevaisuudessa.