Yritysvastuu on muuttunut 2000-luvulla pakollisesta brändin kiillotuksesta yritysten strategiseksi kilpailueduksi. Työnsarkaa kuitenkin vielä riittää. Vastuullisuus tulisi viedä juhlapuheiden tasolta käytännön teoksi, osaksi liiketoiminnan arkea.

Ilman viitekehystä yritysvastuu on hahmottumaton kokonaisuus

Käytännön vastuullisuustyössä on usein kaksi olennaista haastetta. Yritysvastuu on laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa eri organisaatiossa eri asioita. Tämän vuoksi aivan ensiksi kannattaisi sanoittaa, mitä yritysvastuulla tarkoitetaan ja mitä sen edistäminen käytännössä tarkoittaa. Vastuullisuustyö pitäisi viedä osaksi työn arkea organisaation joka tasolla.

 Yritysvastuun hahmottamista helpottaa selkeä viitekehys. Eräs toimiva viitekehys on YK:n Global Compact, johon jo 94 suomalaista organisaatiota on sitoutunut. Viitekehyksen avulla yritysvastuun kokonaisuudesta tulee selkeämpi, ja työlle löydetään selkeät tavoitteet, suunnitelmat, toimenpiteet ja omistaja.

Suuri osa käytännön työstä manuaalista ja hidasta

Vaikka oman organisaation yritysvastuusta olisikin jo selkeä kuva, käytännön työkalut saattavat puuttua. Yritysvastuu sisältää paljon tiedon keräämistä, ja huomattava osa tästä työstä kerätään edelleen Exceleihin.

Työ on hidasta, vaivalloista ja tiedot hajallaan organisaatiossa. Laajojen tietomassojen hallinta vaatii, että käytössä on toimiva ja käytettävä järjestelmä. Sellainen, jonka avulla periaatteet jalostuvat käytännön tekemiseksi ja turha tiedonkeruu vähenee.

Oikea raportti nappia painamalla

NordCheckin alusta tekee mahdolliseksi delegoida yritysvastuuhun liittyviä toimenpiteitä järkevästi. Se poistaa tietosiilot ja sen kautta käyttäjä pääsee käsiksi useassa tietojärjestelmässä sijaitsevaan tietoon sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Visiomme on, että alusta keventää raportointityötä huomattavasti, koska järjestelmä tuottaa oikeat raportit ”nappia painamalla”.

Järjestämme alkusyksyllä yhdessä Global Compact Network Finlandin kanssa keskustelutilaisuuden työkaluratkaisusta, jos se on mahdollista koronapandemian rajoissa. Tilaisuudessa esittelemme työkalua.

Toivomme, että tilaisuudessa käydään vilkkaasti keskustelua kaikista ratkaisuista ja malleista, jotka edistävät yritysvastuuta. Saat aiheesta lisätietoja myös Global Compact Network Finlandin blogista.

Janne Järvenoja, NordCheck Oy

Anne Vanhala, Bonfide Oy