M-Files-teknologiaa hyödyntävät automatisoidut compliance-ratkaisut

Mitä me teemme

NordCheck tarjoaa huippuluokan alustan kattavaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen compliance-hallintaan. Huonosti hoidettu compliance heikentää tehokkuutta, kasvattaa vaatimusten rikkomisen ja PR-riskien todennäköisyyttä sekä heikentää työntekijä- ja asiakastyytyväisyyttä. NordCheck tarjoaa monipuolisia ratkaisujaan yhteistyössä kumppaniensa kanssa.

NordCheckin compliance-ratkaisut perustuvat arvostettuun M-Files-teknologiaan, joka mahdollistaa useiden käyttötapausten hallinnoinnin samalla alustateknologialla. NordCheck-yhteensopivuus ratkaisut hyödyntävät M-Files Platform-ominaisuuksia ja mahdollistavat saumattomat integraatiot vanhoilla järjestelmillä.

 

Tämän päivän compliance-vaikuttimet

Hyvin hoidettu compliance tuo kilpailuetua, joka ilmenee hyvin toimivana työkulttuurina ja asiakkaiden lisääntyneenä luottamuksena.

Regulaatioiden ja standardien määrä kasvaa jatkuvasti

Yrityksiin kohdistuvien regulaatiovaatimusten määrä kasvaa jatkuvasti – sama ilmiö koskee myös toimialakohtaisten standardien noudattamista. Vaatimusten rikkomista koskevien sanktioiden summat kasvavat myös jatkuvasti ja aiheuttavat organisaatioille isoja riskejä. Rikkomuksiin liittyy usein vakavia maineriskejä.

Vastuullisuusasiat, kuten esimerkiksi ympäristöasiat, tulevat vaikuttamaan erittäin paljon yritysten rahoitukseen ja niihin liittyviin sijoituksiin. Uudet tietojen läpinäkyvyyteen liittyvät vaatimukset muokkaavat merkittävästi yritysten ja toimitusketjujen toimintaa.

Laajempi näkemys

Nykyään compliance vaatii strategisemman ja kattavamman lähestymistavan aikaisempaan verrattuna. Yritykseen kohdistuvien riskien, kustannusten, vastuullisuuden ja strategisen näkökulman vuoksi compliance on noussut vahvasti C-tason johdon agendalle.

Kehityssuuntana pitää olla se, että yrityksen eri päätoiminnot – varsinkin isoissa yrityksissä – pitää saada toimimaan samalla alustalla compliance-hallinnan osalta. Tämä muutos saa aikaan merkittävän tehokkuus- ja vaikuttavuuskehityksen, joka muuntaa myös sisäisen tarkastuksen taaksepäin katsovasta reaktiivisesta mallista dynaamiseen ja täysin päivittäiseen tekemiseen integroituun toimintoon.

Kokonaisvaltainen compliance – yrityksen prosessit ja koko yrityksen läpäisevä compliance

NordCheck tarjoaa organisaatioille kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa compliancen, laadun ja vastuullisuuden. Tässä lähestymistavassa otetaan haltuun compliance-strategia, liitetään riskienhallinta prosesseihin ja olemassa oleviin järjestelmiin, asetetaan järkevät valvontatoimenpiteet sekä parannetaan läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaista raportointia.

Tehokkuus ja mielekkäämpi toiminta

Tärkeää on, että asiantuntijat voivat keskittyä tehokkaasti omaan ammattialueeseensa ja pääsevät irti aikaa vievästä käsityöstä. Ratkaisumme auttavat organisaatioita ottamaan ison loikan työn merkityksellisyydessä ja tehokkuudessa.

Compliance koostuu monesta tasosta ja näkökulmasta – riskianalyysit, erilaiset kartoitukset, erilaiset sisäiset ja ulkoiset toiminnot, poikkeamien hallinta, raportointi, uusien vaatimusten jalkauttaminen jne. On erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, luoda hyvin suunniteltu ja tehokas compliance-hallinta hankkimalla jokaiseen uuteen vaatimukseen pisteratkaisuja, jotka aiheuttavat tiedon pirstaloitumisen moneen paikkaan.

Visionäärinen compliance

  • Uusien regulaatiovaatimusten jalkauttaminen tehokkaammin
  • Turhien ja raskaiden toimintamallien välttäminen
  • Uusien parhaiden käytänteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Monimutkaisesta ja pirstaleisesta toimintamallista yksinkertaisempaan ja moderniin ratkaisuun

Perustajat

Janne Järvenoja

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja

M-Files: Head of Legal Affairs | Avanade (Accenture): Legal director of Compliance & GRC-asiantuntija & compliance-sisältöasiantuntija

Kai Linnervuo

COO, hallituksen jäsen

IT-johtaja ja yritysliiketoimintaprosessien asiantuntija – M-Files: Strategic Account Manager | EUnet, Fujitsu, Finnet-ryhmä ja HP: Myyntijohtaja

Esa Kanninen

neuvonantaja, hallituksen jäsen

Liikkeenjohdon ja yrityskasvun asiantuntija – TeliaSonera: VP of Venture operations, Sales Director | TSF: Strategiajohtaja | Satama interactive: Director | ISS: Myynti- ja markkinointijohtaja

 


NordCheck tarjoaa huippuluokan alustan kattavaan compliance-hallintaan.

Osoite

NordCheck Oy
Tekniikantie 12, Innopoli 1
FI-02150 Espoo

Y-TUNNUS

2873801-5